O własnej (wysokiej) wartości


Gautama Budda nauczał, że warto mieć prawidłowe poglądy. Prawidłowy wizerunek własnej osoby jest jednym z najważniejszych elementów w procesie rozwoju osobistego. Obok przekonania o własnej niewinności i bezpieczeństwie, może powodować, że żyje nam się dobrze. Przyjrzyjmy się, jak stworzyć poprawny obraz wartości nas samych.

Gdy osiągamy sukces, czujemy zadowolenie. Niektórzy ludzie wyobrażają sobie, że ich sukces świadczy o ich wartości. Dotyczy to wielu ludzi, także liderów ruchów rozwoju osobistego. Bywa jednak, że w swoim podświadomym umyśle łączą własną wartość z tym, co osiągnęli, zwłaszcza, że jest to często unikalne. A rozwój nie znosi przestojów, samozadowolenia ego, spoczęcia na laurach.

Gdy przychodzi spadek aktywności – osoby dowartościowujące się za pomocą sukcesów mogą miewać „doła”. Zresztą jest to dobry diagnostyk takiego stanu. Jeśli nic nie robisz specjalnego a samoocena Ci siada w tym czasie, to prawdopodobnie podświadomie opierasz swoją wartość na swojej aktywności.

Nasza wartość jako istot ludzkich sama z siebie jest wysoka. I to, że jesteśmy ludźmi jest źródłem osiągnięć w życiu. Nie odwrotnie.

Nie mamy się co mozolnie dowartościowywać, „rozwijając” nasze niedoskonałe jeszcze osiągnięcia. Ta postawa bowiem wynika z poczucia braku, niedoskonałości. Zawsze znajdzie się coś niekompletnego w naszych działaniach. A przecież to nie świadczy, że straciliśmy na wartości.

Sukces może dać dużo zadowolenia, ale nie jest prawdziwą miarą naszej wartości. Wartość człowieka wynika z jego istoty, a nie z jego osiągnięć. Szacunek należny człowiekowi odwołuje się do jego istoty, dlatego każdemu się należy. A to jakie ma ów człowiek osiągnięcia – to jest sprawą jego zadowolenia.

Spotykam w mojej pracy z ludźmi osoby o zawyżonym poczuciu własnej wartości. Chodzą oni po świecie jak gdyby mieli oczy na wysokości czubka głowy wszystkich wokoło. Ja w takich momentach zadaję sobie pytanie: „Jakie intencje ma ten człowiek wobec mnie i innych?” Wywyższając się, nie dostrzega wnętrza innych osób. Rodzi to urazy i niechęć w stosunku do niego samego.
Warto więc mieć przekonanie, że inni i ja jesteśmy równi sobie w oczach Siły Wyższej. Każdy z nas jest równie wartościowy.

Wreszcie są osoby – ciche i jakby zahukane – te, które mają niskie poczucie własnej wartości. Najczęściej wchodzą same w cierpienie albo dają się w taką krzywdzącą ich sytuację wprowadzić. Mają przekonanie, że nie są warte dobrego życia, pełni zadowolenia, radości. Niekiedy wyobrażają sobie, że muszą poświęcać własne potrzeby na rzecz innych. To rodzi w nich zgorzknienie, urazę wobec otoczenia i poczucie skrzywdzenia.

W takiej sytuacji można zadać sobie pytanie: „Kto się mną zaopiekuje, jeżeli ja sama tego nie zrobię?” I wyliczyć te wszystkie osoby, które nie chcą się mną zająć! Wtedy trzeźwo patrząc, można wziąć odpowiedzialność za zaspokojenie własnych potrzeb i własne zadowolenie. I można zauważyć, że jeśli się poniżam, to z własnego wyboru. Paradoksalnie – moje poczucie niskiej wartości nikomu nie pomaga, a może wielu zaszkodzić. A tego chyba nie chcę?

Prawidłowy pogląd na własną wartość jest tak ważny jak oddychanie. Pozwala przyjmować nam dobrą energię, podtrzymuje naturalne odczucie przyjemności z życia i radość.
W rozwoju osobistym czy duchowym często występują zjawiska skokowe. Nie rozwijamy często tego samego od początku do końca. Wkraczamy w nowe widzenie. Tak jest z przekonaniem o własnej wartości. Następuje wgląd – nagła zmiana perspektywy, zmiana jakościowa.. i już widzisz, że masz podstawy widzieć siebie wartościową/wym.

Wystarczy zmienić postawę, otworzyć się na prawdziwą, własną wewnętrzną naturę i odczuć jej bogactwo. Tu znajdziemy źródło naszej wartości. I wtedy mamy prawdziwy pogląd.

Reklamy