Uczucia


Jest to coś, co stanowi, iż jesteśmy ludźmi i jesteśmy połączeni ze Źródłem/z Bogiem – jak kto woli.

Przeżywanie stanów wewnętrznych może być różnorakie. Dużo na tych stronach mówię o różnych ciałach subtelnych i poruszeniach w ich obrębie. Są to istotne sprawy, jednakże możnaby rzec – wtórne.

Dla zrozumienia, „kim jesteśmy tutaj na Ziemi” oraz jakie obciążenia mamy bądź nie mamy bardziej przydatna jest nauka o ciałach subtelnych.

Jednakże dla zrozumienia „kim jesteśmy w relacji z Bogiem” wydają się o wiele bardziej istotne uczucia, z miłością na pierwszym planie. Ciekawe są tu słowa – „nie sposób zrozumieć człowieka bez Chrystusa”. To jest istotne, iż Chrystus jest mocą, osobą z Boga. I nie ma bezpośredniego odniesienia do ciał i obciążeń. Ja Chrystusowe, jeśli odnajdziemy, jeśli odnajdziemy w sobie miłość, uczucia, to mamy coś naprawdę solidnego, czego możemy się uchwycić. Zarówno ogólnie – w życiu, jak i w związkach.

Tak więc dobrze jest pamiętać, kim jesteśmy, bo jakiekolwiek doświadczenia, odczucia mogą nas testować, natomiast nie przywiodą nas na powrót do Źródła.

To uczucia, w tym miłość – to one mają moc przypominania nam o naszej pierwotnej, wewnętrznej naturze.

.

Wiele czytałem o emocjach. Ważną sprawą je wyróżniającą jest to, iż są połączone z ruchem, z napięciem mięśniowym.

Co do uczuć, wydaje się, iż nie są one połączone z ruchem czy napięciem. Smutek, czy miłość, czy żal wydają się być poruszeniami, ale poruszeniami duszy.

Robiono eksperymenty, czy można daną emocję odczuwać jednocześnie rozluźniając mięśnie związane z tą emocją. Okazywało się, że ta emocja gasła.

Co by było, jakby rozluźniać mięśnie przy odczuwaniu uczuć? Czy to coś da? No chyba raczej nic. Możesz sam/a wypróbować.

.

Emocje bezpośrednio czujemy od sekund po godziny, natomiast uczucia to raczej dość długotrwałe stany.
I może i dobrze.

.

Wraz z rozwijaniem uczuć stajemy się bardziej „ludzcy”. Wręcz można wskazać jeszcze wyższe poziomy.
Wraz z rozwijaniem emocji karmimy zwierzęcą cząstkę naszej natury.

Reklamy