Powiedz, co przeżywasz? [droga do samoświadomości]


W niedługim czasie prawdopodobnie będę prowadzić we Wrocławiu pogadanki nt. Dusz i pracy z nimi [tu: link].

Z przemyśleń jak rozpocząć rozmowy o Duszy przyszedł taki tekst. Jednakże równie dobrze dotyczy on tutejszej witryny.

 

Na co reaguje Dusza?

  • na muzykę, sztukę
  • na miłość, relacje z innymi
  • na filmy
  • na mantry
  • na akupunkturę, itd.

Dusza niechętnie zmienia postawę [jest duża, ma swoje przekonania, postawy, inercję]. Stąd też trudno kogoś „przekabacić”, zmienić mu światopogląd, jeśli tego nie chce.

 

Pogadanki nie mają na celu zmianę waszych poglądów, lecz przedstawienie hipotez, które sobie możecie przemyślać. Jeśli ktoś ma inny pogląd to jest to w porządku, ale proszę, żebyście nie naciskali, abym coś wam udowodnił, żeby „was przekonać”.

Może ktoś powiedzieć: „proszę pana, ja myślę tak i tak, co pan na to? Jakie ma pan argumenty przeciwko, za własnym punktem widzenia, jak chce pan zmienić mojeą postawę?”

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją postawę. Dlatego nieśpieszno mi do zmiany czyjejś.

Na tym polega rozwój duchowy, że adept sam sobie udowadnia swoje przemyślenia, postawy, tezy. Jest to zgodne z prawem kreacji – że nasze myśli, głębokie postawy tworzą nasz osobisty świat.

Jeśli jest inaczej, to jest indoktrynacja. Można dać przykład Świadków Jehowy, którzy chodzą i próbują naciskając przywieść kogoś do swojego światopoglądu. Podobnie telewizja – posiłkując się jakże sugestywnymi obrazami wytwarza w widzach pogląd na świat, często zgodny z wiadomościami [a te są tak często nieprzyjazne, przykre, tragiczne]. Jest to tworzenie odbioru świata, jak powiada Huna w jednym ze swoich praw. Świat dla każdego wygląda tak, jak on sobie to wyobraża.

 

Potrzeba Odnalezienia Siebie

Ale też i w ezoteryce są podobne mechanizmy. Np. Dosyć znany kalendarz Majów, także zawiera mocne idee [poziom ciała atmanicznego]. Nie będę polemizować z kalendarzem Majów, ani do niego namawiać. Będę za to akceptował taką postawę, jak zresztą każdą inną i będę ją opisywać. Dlaczego?

Powiem tak: Zestaw przekonań związanych z Kalendarzem Majów jest to ogromnie silna postawa mentalna i atmaniczna, powodująca skupienie na umyśle, jest mocno dla niektórych przekonująca. Przekonuje mocno ich Dusze. Mamy w cywilizacji bardzo mocny trend, aby żyć według umysłu. A przecież jeszcze jest przeżywanie w ciele, emocjonalność, kontakt z Wyższymi Jaźniami, z Bogiem. One nie potrzebują intelektualizacji. Działają doskonale same, ale i w zespole, o ile nie zadusza się ich ogromem przekonań myślowych.

Kalendarz Majów jest to system ustawiający przeżywanie w pewnych ramach. Niektóre Dusze chętnie go przyjmują, ponieważ pomaga im on się w zdecydowany sposób odnaleźć. Podobnie do innych przemawia astrologia, też jest systemem pomagającym się odnaleźć: kim jestem? gdzie jestem w moim życiu?

Tak działają idee z poziomu atmanicznego. Podobnie działa np. socjalizm, czy też inne systemy idei. Pozwalają ludziom [duszom] odnajdywać się w realiach, opisując owe realia i tworząc strukturę.  Człowiek mówi wtedy „o, ja to zdanie podzielam! to mi pasuje do opisu rzeczywistości, więc będę popierał to podejście! Będę socjalistą.”

 

Szersze Odnalezienie Siebie

Moim celem też jest opis rzeczywistości, zawierający akceptację poruszeń Ducha, Duszy, Osobowości [tu wchodzi ciało]. Akceptacji bez nakładania na nie doktryny. Dzięki temu możemy odnajdywać się nie tylko na polu idei, nie tylko na polu umysłu, ale w obszarze duchowości, który zawiera również umysł.

Obserwujemy – opisujemy – akceptujemy

Pytanie: „Powiedz, co przeżywasz?” jest tu bardzo ważnym pytaniem. Daje podstawę do obserwacji siebie, do zgłębiania tajników swojego, jakże skomplikowanego systemu Życia. Przeżywanie obejmuje zarówno Ciało [osobowość], Duszę, Ducha. W każdej z tych części możemy coś konkretnego przeżywać. Mogą być to doświadczenia zgodne ze sobą – wtedy mamy harmonię w życiu. Mogą też być różne – wtedy pojawiają się napięcia i następują też przemiany.

To, co nazywamy „problemem” w życiu jest zwykle właśnie nieharmonijnym ustawieniem się owych trzech części. Do rozwiązania problemu nie potrzebujemy ideologii. Potrzebujemy umysłu, ale nie jego samego. Problemy „rozwiązane” samym umysłem zwykle dają rozwiązanie dogodne dla umysłu, natomiast pomijające inne cząstki. Dlatego tak istotne jest szerokie przeżywanie, odnalezienie i posłuchanie siebie w różnych aspektach.

 

Gdy największe przeżycia puszczą

Gdy już zapoznasz się ze swoimi przeżyciami, pozwolisz im zaistnieć, upuścisz nieco pary z kotła emocji, poczujesz ulgę. Może nie kolosalną, ale ulgę. Nie musisz tego całego ciężaru dźwigać. Nie wszystko jest AŻ TAK ważne.. W niektórych psychoterapiach nazywa się to „odbarczeniem”. Poprzez pracę z emocjami, z przeżyciami można zrzucić ze swoich barków sporo ciężaru, sporo niepokoju, sporo przykrych odczuć. Poczujesz się lepiej.

Przez ten proces zapoznawania się z emocjami, z własną osobistą historią, powoli narosną ciał subtelne. Wtedy zaczniesz oprócz samego przeżywania odnajdywać, że jesteś czymś, czego nie można wyrazić. Że jesteś pewną istnością, pewną istotą, Świadomym Ja.

Świadomość zaś to jedno, co można pewnie o niej powiedzieć.

 

bardzo ciekawe słowa:

Joga jest jednym z aspektów tantryzmu. Zgodnie z tradycją tantryczną – nic, zupełnie nic nie powinno zostać odrzucone, zaprzeczone lub stłumione. Wszystko powinno być zaakceptowane, zintegrowane i przekształcone. Podobnie jak alchemik przemienia metal w złoto.

[link]

 

Reklamy