Koniec poczucia winy DDA


Dlaczego taki temat? Bo u siebie odczułem taki koniec. Nie czuję się winny. Przez wiele lat chodzenia na mitingi, także DDA [Dorosłych Dzieci Alkoholików], nauczyłem się, że mam prawo do pomyłek, do błędów. No i teraz jest tak, że jeśli coś zrobię nie tak jak trzeba, to patrzę, jakby to odkręcić, jak naprawić sprawę. Ale już nie kupuję przekonania, że moje „ja” jakoś przez to poniosło szkodę. Nie, mam prawo do błędu. Mam prawo do naprawy, także! A więc mam prawo do poprawienia się, do rozwoju.

Jest to dla mnie bardzo komfortowa sytuacja. Nauczyłem się tego na mitingach.

Piszę o tym, ponieważ jutro uruchamiam nowy miting DDA we Wrocławiu. Będzie on działał na 12 krokach, ale lekko będzie zmodyfikowany, tak, aby nie rozpadł się, jak wcześniejszych ileś, i aby nie było takiej dużej „rotacji” uczestników. Będą mieli [najpewniej] gdzie dalej pójść. Osoby na początku drogi będą miały miting 1 kroku, pierwszej fazy zdrowienia, a potem będzie druga faza, która się różni od pierwszej, ponieważ dotyczy już osób, które mają już swoje życie a też już przerobiły podstawowe emocje związane z dorastaniem w rodzinie alkoholowej.

Miting nie jest związany z żadną organizacją czy religią.

Spotkania mają się odbywać we wtorki, o g. 18
Wrocław Al. Pracy 26, dom parafialny przy kościele, drugie piętro, salka po prawej. Wejście przez metalową bramkę na ogród od czoła kościoła. Jest pies, ale bardzo spokojny [dla postrachu bardziej].

Reklamy