Jak zyskiwać przychylność innych Dusz?


Chcę wam przedstawić film Mary Ann Winiger, na którym opowiada jak to robić, aby spotkać się z dobrym przyjęciem od drugiego człowieka. Całość jest opowiedziana w konwencji Human Design, czyli z podziałem na typy, które HD wyróżnia, czyli Manifestor, Generator, Projektor itd. (przykro, ale nie ma wersji polskojęzycznej)
Podstawowe przesłanie jest proste:

Jeśli chcesz się spotkać z dobrym przyjęciem przez Duszę drugiego człowieka, to należy postępować zgodnie ze swoją strategią wg. Human Design. Dla Generatorów, Manifestujących Generatorów i Projektorów jest to nierozpoczynanie samej/samemu jakichś aktywności, nawet jeśli wydawałoby się to wartościowe. Dodatkowo dobrze jest wiedzieć z kim mamy do czynienia i odpowiednio do tego postępować (już o tym pisałem). Dobierając postawę i słowa potrzebne tamtej Duszy ułatwiamy taki kontakt.

Jeśli mamy odpowiednią postawę, to tamta Dusza może wyrażać zainteresowanie naszymi działaniami, co oznacza, że mamy tzw. zaproszenie. W żadnym przypadku nie jest to narzucanie się. Jest to coś, co Human Design nazywa „waiting”, a więc oczekiwanie. Jednak może być to oczekiwanie czynne, nawet bardzo.

W przypadku Projektora jest to wytrwałe uczenie się, i publikowanie swoich odkryć. Jak ktoś się tym zainteresuje, jest to forma zaproszenia dla Projektora.

W przypadku Generatora, może on przeglądać różne tematy życiowe, aby zobaczyć, którym się zainteresuje. Jeśli go któryś pociągnie, jeśli od kogoś dostanie jakieś informacje, propozycje, to może uruchomić jego centrum Sakralne (czyli Generator), i daje to duże zainteresowanie i wiele energii do działania w tym temacie.

Jeśli wychodzimy do kogoś z jakąś propozycją i spotykamy się z oporem pochodzącym od drugiego człowieka, to oznacza, że nie mamy od niego zaproszenia. To więcej mówi o nas samych niż o nim! Nie zastosowaliśmy strategii postępowania odpowiedniej dla naszego typu. Sami z siebie chcemy coś zrobić w obszarze jego życia. W jego aurze. Natomiast chcemy zrobić to bez jego zgody. I to, że spotykamy się z oporem, p. Mary określa jako bardzo ważny drogowskaz, który pokazuje, że właśnie nie stosujemy się do podstawowej Strategii dla swojego typu wg. HD. I powinniśmy przestać. I powinniśmy zastanowić się nad sobą i nad swoim zachowaniem.

Strategią dla wielu typów HD jest czekanie na zaproszenie. Jeśli tego zaproszenia z zewnątrz nie ma – nie należy wsadzać palca między drzwi, nie należy wsadzać nosa w nieswoje sprawy – jak to mówią popularne powiedzenia.

Sławne opowieści o oporze pochodzą ze szkoły psychoterapeutycznej Zygmunta Freuda, czyli z psychoanalizy. To Z. Freud opisał przypadki „oporu” jaki stawiają pacjenci „zastosowanej metodzie terapeutycznej”. Jeśli weźmiemy pod uwagę interakcje między terapeutą a pacjentem z punktu widzenia Human Design to cała sytuacja wyglądać może trochę inaczej: pacjent ma prawo do swojego zdania, do swojej postawy, natomiast pojawia się pytanie: czy terapeuta został zaproszony? Czy został poproszony o ingerencję, o interwencję? (poszczególne wypowiedzi czy uwagi terapeuty są nazywane „interwencjami”). Jeśli został, to pewnie pacjent o wiele chętniej je przyjmie. Jeśli terapeuta nie został zaproszony, następuje „opór”. Terapeuta spotyka się z (zupełnie słusznym) „oporem” pacjenta.

 

Reklamy