Trzy poziomy duchowości


W ostatnim czasie w komentarzach pojawiły się zapytania o strukturę naszej pracy z duchowością.
Sprawa jest prosta,

  • Jest ciało fizyczne w przestrzeni fizycznej,
  • Są ciała niewidzialne w przestrzeni poziomów subtelnych (tu jest przestrzeń stworzenia), tu są związki i karma,
  • I jest Duch, czyli Stwórca, który jednocześnie doświadcza siebie w stworzeniu, a że nie jest ani ciałem ani energią, jakby jest osobny od tego.

Te trzy poziomy omawiam w 50 minutach opowieści, można ją pobrać tu:

Link do pliku audio

Dochodzenie do poziomu Ducha jest przybliżaniem się do „tkanki Wszechświata”. Odchodzimy od doświadczenia osobistego, a przybliżamy się do miejsca „skąd wyszliśmy”. Na różnych poziomach obowiązują różne zasady, różne reguły, natomiast te z poziomu Ducha mogą wydawać się dziwne.. Podobnie dziwne jak efekty doświadczeń fizyków kwantowych.

Reklamy