Spotkanie: Sesje wglądowe i regresyjne


Zapraszam was na spotkanie do Nalandy we Wrocławiu na g. 18:00 w czwartek 5.04 (5 kwietnia)

Proponuję porozmawianie na temat sesji wglądowych i regresyjnych (możecie poczytać o tym).

Na początek byśmy sobie porozmawiali w ogóle o tych sesjach, jak i po co..

Z czasem przejdziemy do praktyki. Są to sprawy zupełnie naturalne dla człowieka, zaczynają się spontanicznie, Dusze same z siebie lubią sesjować, opowiadać o doświadczeniach. Chodzi o to, aby skierować je w produktywnym duchowo kierunku, a nie pozwalać na meandrowanie bez większego celu.

Mój tel 500343320, jak wyglądam możecie zobaczyć na stronie „o mnie”, link na prawym marginesie.

Uwaga: Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w spotkaniach nie mogą uczestniczyć osoby mocno obciążone: symbiontami, wejściami, zdemonizowane.. Takie obciażenia bowiem rozwalają, rozwaliły niejedno spotkanie, niejedno grono chętnych nauczenia się czegoś pożytecznego. Mimo, iż dana osoba może być bardzo zaangażowana bądź chętna, może jednak nie zdawać sobie sprawy z własnej kondycji duchowej. (z „braku kondycji” – dokładnie mówiąc.)

Jak będziecie chcieli wiedzieć, czy jesteście obciążeni, możecie się zwrócić do Henryka na krótkie badanie (link do jego strony jest na marginesie), albo przyjść na spotkania, ja w przypadkach wątpliwości i tak powaham i powiem „kto co ma”..

Reklamy