Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności przez autora witryny
i o zawarowaniu sobie praw autorskich.
Disclaimer.

Z powodu pojawiania się na witrynie coraz bardziej zaawansowanych treści koniecznym się stało ogłoszenie niniejszego oświadczenia.

Autor niniejszej strony nie przyjmuje odpowiedzialności za cokolwiek szkodliwego, co mogłoby się zdarzyć Czytelnikowi z powodu oglądania, przeglądania, czytania treści znajdujących się na witrynie swiatducha.wordpress.com. Czytelnik przez rozpoczęcie oglądania, przeglądania, czytania treści znajdujących się na witrynie swiatducha.wordpress.com sam przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie następstwa, jakie mogą z tego powodu wyniknąć.

Jeśli czujesz się chory, należy skontaktować się z lekarzem. To jest pierwsza zasada. Zwłaszcza w nagłych wypadkach. Zwłaszcza, jeśli w duchowości jesteś “świeży”. Nie daj się nabrać pseudoduchowym opowieściom, że jeśli nie znasz się na duchowości, to wystarczy trochę coś poczytać, żeby nastąpiło jakieś [mniej czy bardziej spektakularne] wyleczenie. Spotkałem już wiele osób, które zaniedbały swoje zdrowie, uważając, że “duchowa postawa” uzdrowi je. Owszem duchowa postawa zbliża nas do zdrowia, ale naprawdę trzeba się na tym sporo znać – nie bądź naiwny/a! Więcej, znałem osoby, które uważały, że “wiedzą lepiej” i nie chciały przyjmować do wiadomości, że są w ciężkiej sytuacji zdrowotnej, bądź duchowej. Już teraz one nie żyją, odeszły z tego świata. Proponuję ci, żebyś nie miał/a aż tak wielkiego poczucia słuszności swoich przekonań. To się nie opłaca, zwłaszcza, jeśli ktoś zawodowo zajmujący się zdrowiem mówi, że trzeba zadbać o siebie.

Autor, chcąc pozostać rzetelny wobec Czytelnika pragnie ostrzec, że treści umieszczone na witrynie mogą w aktywny sposób same przekształcić psychikę, świadomość i podświadomość czytającego. Kto nie chce do tego dopuścić w tej chwili powinien przerwać czytanie i zamknąć przeglądarkę. Powyższe stany co prawda autor [za naukami joginów] uznaje za pozytywny krok na drodze rozwoju, niemniej ktoś może nie życzyć sobie tego.

Czytelnik wchodząc na witrynę, czytając i przeglądając jej treści przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za to, co może wyniknąć z tych czynności.

Autor witryny ostrzega, że jej treść sama z siebie, bez intencji i świadomości Czytelnika może wpływać na jego samopoczucie, na poziom, zakres i stan świadomości. W szczególności Czytelnik może przeżywać stany zdystansowania się do świata, otoczenia i własnej osoby, do swojej dotychczasowej tożsamości, zmiany utożsamienia się. Mogą pojawić się stany utożsamienia z własną Świadomą Jaźnią, która nie posiada żadnych cech, co powoduje odczucie braku, zaniku posiadania cech osobistych. Taka utrata może nastąpić i autor ostrzega przed nią osoby, które nie chcą przeżyć tego procesu, proszę w tej chwili opuścić witrynę i nie wracać do niej.

Na tej witrynie są dostępne komentarze. Jednakże nie jest to ani forum dyskusyjne, ani też panel prezentacji własnych poglądów, które mają być w konfrontacji do przedstawianych przez autora. Jeśli chcesz konfrontować swoje postawy, poglądy, udowadniać coś, proszę iść na forum.

Mam dosyć długich tekstów, które akurat mają ambicję udowadniać coś zupełnie innego. Nikogo nie zmuszam do przyjęcia mojego stanowiska. Tu nie ma konieczności ani czytania ani pisania komentarzy.

I dlatego:

Czytelnik umieszczając komentarz na tej witrynie jednocześnie z umieszczeniem go zrzeka się całkowicie i na zawsze praw autorskich do tego komentarza na rzecz autora witryny, razem z prawem do dowolnego kasowania i poprawiania tego komentarza. Może jednocześnie prosić o usunięcie go lub poprawienie, jednak nie ma gwarancji, że prośba zostanie spełniona.

 

___________________

 

Reklamy