Intro

O DuszachO DuchuWiek Dusz
Stare Dusze
Ludzie z DuchemLudzie bez DuchaZdrowie, Choroby Cywilizacyjne,
Insulino-Oporność
Human DesignŚwiat Ducha
(wyższy świat duchowy)
Procesy globalne
i bieżące sprawy
Postawy białe i ciemneZwiązkiBoska Matka
Obciążenia duchoweSymbionty (krokodyle)Spis Treści

Niech przemówi wibracja serca, ważniejsza od słów:

powyższa „Mul Mantra” podnosi i oczyszcza wibracje. Warto jej słuchać, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, w kiepskim nastroju, gdy samopoczucie kiepskie. Może pomóc.