Intro

Najnowsze artykuły są na liście z prawej ▶

O Duszach

i o Duchu

Human Design

Wiek Dusz

Stare Dusze

Osoby narcystyczne

Ludzie bez Ducha

Zdrowie,
Choroby Cywilizacyjne,

Insulino-Oporność

Human Design

Świat Ducha
(wyższy świat duchowy)

Procesy globalne
i bieżące sprawy

Postawy białe i ciemne

Związki

Boska Matka

Obciążenia duchowe

Symbionty
(krokodyle)

Spis Treści

Niech przemówi wibracja serca, ważniejsza od słów:

powyższa „Mul Mantra” podnosi i oczyszcza wibracje. Warto jej słuchać, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, w kiepskim nastroju, gdy samopoczucie kiepskie. Może pomóc.